First Aid for Hazardous Marine Life (DAN)


De DAN-cursus Eerste Hulp bij Letsel door Zeeleven ("DAN HMLI First Aid Provider") is ontwikkeld om u vaardigheden en de kennis bij te brengen die nodig zijn om uw bekwaamheid in eerste hulp en reanimatie aan te vullen met technieken voor het helpen van o.a. duikers die in aanraking zijn geweest met gevaarlijke mariene organismen. HMLI staat voor Hazardous Marine Life Injuries.
De cursus heeft twee delen, namelijk Kennisontwikkeling en Vaardighedenontwikkeling. Kennisontwikkeling

Het gedeelte Kennisontwikkeling van deze cursus geeft informatie die u in staat stelt:

1. Het zeeleven dat gevaarlijk kan zijn te herkennen;

2. De juiste eerste hulp te bepalen(met een herhaling van reanimatie);

3. Duiktechnieken te ontwikkelen waardoor u letsel door zeeleven kunt vermijden.

Vaardighedenontwikkeling:
Het gedeelte Vaardighedenontwikkeling van de cursus geeft u de kans basisvaardigheden voor eerste hulp toe te passen. Onder begeleiding van uw instructeur zult u een duiker helpen die zeeleven-letsel simuleert. Het praktijkgedeelte is bedoeld om u vaardigheden te laten toepassen uit deze cursus en eerdere cursussen voor eerste hulp en reanimatie.