DSAT Gas BlenderGedurende dit 8 uur durende programma word je getraind tot gekwalificeerde Nitrox en Trimix Gas Blender.
Je leert hoe je Nitrox- en Trimixmengels kunt vullen.
De theorie behandelt onder andere de eigenschappen en risico’s van zuurstof en de wijze waarop je daarmee kunt omgaan.
Verder leer je zowel in theorie als in de praktijksessies hoe je duikapparatuur en vulsystemen zuurstofschoon kunt maken. Tevens worden alle voordelen en nadelen van de verschillende vulmethoden uitgelegd. In de praktijkles ga je zelf Nitrox- en Trimixmengels blenden met behulp van de Partial Pressure Blending methode.
Wat zijn de deelnemingsvereisten?

• PADI Enriched Air (Nitrox) brevet
• Minimum leeftijd: 18 jaar
• De DSAT Gas Blender Manual
• De DSAT Gas Mix Calculator

Om je in te schrijven neem je contact op met Thomas Notenboom