Advanced Oxygen First Aid (DAN)


Het DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries provider ("DAN Advanced Oxygen Provider") programma is ontworpen om u de praktijk en theorie te leren die nodig zijn om de Levensreddend Handelings- (LHR) en Reanimatievaardigheden aan te vullen met reanimatietechnieken om een niet-ademende duiker te helpen. De cursus is verdeeld in twee delen: het gebruik van de Manual Triggered Ventilator (MTV, ook bekend als beademingsautomaat) en het gebruik van de beademingsballon (BVM). Afhankelijk van de locale wetten worden hulpverleners getrained in het gebruik van alleen de MTV of van zowel de MTV als de BVM.

Theorielessen:De theorielessen van deze cursus zijn ontworpen om informatie te verschaffen die u in staat stelt om:
1. De instructies voor het geven van zuurstof aan niet-ademende gewonde duikers op te noemen.
2. De omstandigheden voor het gebruiken van de MTV en/of Beademingsballon te omschrijven.
3. De aanwijzingen voor beademingen met de MTV en/of Beademingsballon op te noemen.
4. De potentiele problemen die samenhangen met het gebruik van de MTV en/of Beademingsballon op te noemen.
5. De overwegingen voor effectieve beademingen met de MTV en/of Beademingsballon op te noemen.
6. De te volgen stappen voor reiniging, desinfectie en onderhoud van de MTV en/of Beademingsballon uit te leggen.

Praktijklessen: De praktijklessen van de cursus geven u een gelegenheid om gevorderde "basis eerste hulp"vaardigheden te gebruiken, en om een niet-ademende gewonde duiker te beademen. Dit praktische deel van de cursus is bedoeld om, wat u heeft geleerd tijdens het theoretische deel van deze cursus en eventuele eerder geleerde reanimatie/BLS vaardigheden, toe te laten passen.